Loading...

Je potřeba mít k prodeji nemovitosti znalecký posudek?

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí v současné době 4 procenta, a to buď z kupní ceny nebo z ceny srovnávací, podle toho, která je vyšší.

Co je srovnávací cena? Je to cena, kterou určí buď znalecký posudek nebo směrná hodnota. Směrnou hodnotu vypočítá příslušný finanční úřad zdarma. Klient si může svobodně vybrat, zda si za úplatu nechá vyhotovit znalecký posudek či ponechá na správci daně, aby směrnou - srovnávací hodnotu vypočítal tento sám. V případě, že se rozhodne pro jednu z těchto variant, nelze již pak postup měnit, pokud podáte daňové přiznání a v něm si určíte jednu nebo druhou variantu. Tedy pokud by se například dodatečně vypočítaná směrná hodnota zdála pak poplatníkovi vysoká, nelze již dodatečně doložit znalecký posudek. Tyto vypočtené ceny (posudek a směrná hodnota) mohou vyjít rozdílně.

Výhodou znaleckého posudku je, že poplatník před podáním přiznání na FÚ ihned tuto srovnávací cenu vidí a ví přesně, jakou daň bude hradit. Pokud poplatník zvolí srovnávací cenu ze směrné hodnoty vypočtenou finančním úřadem, má ušetřený poplatek za vyhotovení znaleckého posudku, neví však v době podání daňového přiznání, jaká tato srovnávací cena bude a musí vyčkat, zda nepřijde z finančního úřadu i po delším čase požadavek na doplatek. Každý poplatník má však na výběr variantu, která je pro něj příjemnější.