Loading...

Kdo platí daň z nabytí nemovitosti? Informace k datu 15.4.2016

Dne 1.11.2016 nabyla účinnosti novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. K uvedenému datu platí, že daň z nabytí nemovitých věcí platí vždy kupující. Sazba daně zůstává ve výši 4%. Rozhodným dnem pro zaplacení daně je den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Došlo také ke zrušení ustanovení ručitele, tedy nabyvatel je plně zodpovědný za uhrazení této daně.